ALARM SİSTEMİ SEÇİM VE UYGULAMA DETAYLARI:
1- Giriş 4- Güvenlik Paneli 7- Önemli Bilgiler
2- Sensörler 5- Tuştakımı 8- Sık Sorulan Sorular
3- Sirenler 6- Montaj 9- Fiyatlar ve Tip Sistemler:
1-GİRİŞ:

Alarm sistemi(Hırsız, yangın, gaz, su kaçak, acil tıbbi yardım) genel olarak aşağıdaki kısımlardan oluşur:

Sensörler ortamdaki hareketliliği yada tehlike oluşturabilecek olayları panele bildirir. Sensör tipleri, aşağıda detaylı olarak verilmiştir

Sirenler panelden gelen alarm doğrultusunda ev sahibini ses ve görüntüyle uyarır.

Panel sensörlerden gelen bilgileri değerlendirerek , sirenler ve tuştakımı yardımıyla ev sahibini uyarır ve telefonla ev dışındaki ilgilileri, güvenliği, alarm merkezini arayarak durumdan haberdar eder.

Tuştakımı sistemle kullanıcı arasındaki haberleşme kanalıdır. Sistemde olup biteni kullanıcıya bildirir ve kullanıcının komutlarını panele aktarır.

Alarm Sistemi Genel Diyagramı
2-SENSÖRLER:

Alarm sisteminde kullanılan sensörler - hissediciler ortamdaki insan hareketlerini, kapı-pencere açık-kapalı durumlarını, yangın,
gaz kaçağını, su kaçağı gibi ev sakinine tehlike oluşturabilecek durumları tesbit ederek, panele haber verir.

xxxx

Hareket Dedektörü - PIR :
Ortamdaki hareketi algılar

Kapı Pencere Svici:
Kapı yada pencerelerin
açık - kapalı durumunu izler

Acil Durum Butonu :
Kalp krizi, tehdit vb..
durumlarda basıldığında
acil telefon arama yapar
Otoiris Lens Yangın Dedektörü :
Ortamdaki dumanı algılar

Gaz Dedektörü : Ortamdaki
doğal gaz, karbon monoksit
(soba) vb.. gazları algılar

Su Kaçak Dedektörü :
Zemindeki su taşmasını
tesbit eder

3- SİRENLER:

Manuel Lens

Dış Sirenler: Alarmda çevreyi sesli-ışıklı olarak uyarmak amacıyla kullanılır. Bina dışında, kolay ulaşılamayan ancak rahat
görülebilen bir yere monte edilmelidir. İçinde bağımsız bir akü bulunur. Kabloları kesildiğinde yada yerinden söküldüğünde
de çalar. Aynı zamanda bu durumu panele de haber vererek, panelin iç sirenleri çalıştırmasını ve telefon arama yapmasını
da sağlar. Caydırıcılık amacıyla alarm sisteminde mutlaka kullanılmalıdır.
Otoiris Lens İç Sirenler : Ev içine monte edilen siren tipidir. Genellikle alarm sistemlerinde sadece dış siren kullanılarak fiyat
düşürülmeye çalışılır ancak, alarm durumunda dış sirenin sesi ev içinden yeteri kadar duyulmayabilir, dış sirenin kablosu
kesilmiş olabilir. Ayrıca içeri giren kişiyi caydırmak için de mekanın içinde bir siren bulunması önerilir.

4- GÜVENLİK PANELİ:

Alarm sisteminin beynidir. Tüm kararlar, programlar panelde yer alır. Elektrik kesintisine karşı, akü ile yedeklenir.
Göz önünde olmayan, zor ulaşılan bir noktaya monte edilmesi gerekir. Sensörlerden (Hissedici) aldığı bilgilere göre,
yangın, gaz, su kaçağı panik butonuna basma gibi durumlarda derhal sirenleri çalıştırır, acil telefon aramaya başlar.
Panel kuruluysa ve hareket dedektörleri yada kapı-pencerelerden bilgi gelirse de yine sirenleri çalıştırır ve telefon
arama yapmaya başlar. Sadece "Yangın Alarm" sistemi kurulacaksa, Güvenlik Paneli'nden farklı, özel bir panel kullanılır

5- TUŞTAKIMI:
Sistemle kullanıcı arasındaki haberleşme kanalıdır. Sistemde olup biteni kullanıcıya LCD ekranda yazılı olarak (LCD Tuştakımı) yada lambalarla (LED Tuştakımı) bildirir ve kullanıcının komutlarını panele aktarır. Sadece yangın alarm sistemi kurulacaksa, bağımsız tuş takımı kullanılmaz. Yangın Alarm Panelinin üzerinde kendi özel tuştakımı bulunur.

6- MONTAJ :

Alarm sisteminin düzgün çalışabilmesi için, bazı montaj detaylarına dikkat edilmesi gerekir:
* Hareket Dedektörleri : Radyatör, güneş vb.. ısı kaynaklarından uzak, yerden 2.40m yükseğe monte edilmelidir.
* Yangın dedektörleri tavana, yoğun hava akışı ve toza olabildiğince uzak bir noktaya monte edilmelidir
* Kapı-pencere sviçleri kapı ve pencerenin ilk açıldığı köşeye monte edilmelidir
* Kullanılan kablo kaliteli 4 yada 8 damar LIYC tip çok telli ve blendajlı olmalıdır
* Mutlaka dış siren ve akü kullanılmalıdır

7- ÖNEMLİ BİLGİLER: 

Alarm sistemini sadece hırsız alarm olarak düşünmemek gerekir. Sisteme yangın, doğal gaz kaçak, karbon
monoksit kaçak, su kaçak dedektörleri de bağlanarak, tüm bu risklerden de korunmak mümkündür. Evdeki gaz
kaçağı kaynaklı ölümler yada çıkan bir yangının dışardan fark edilebilecek derecede yayılıp evdekilere o zamana
kadar zarar vermesi sadece çalışır durumdaki bir alarm paneliyle kolayca engellenebilir.
 
Başucunuza, banyoya, yada evdeki bir hastanın - yaşlının başucuna bir acil durum butonu koyduğunuzda herhangi
bir acil tıbbi durumda sistem ilgili kişileri otomatik olarak arayıp haber verir. Kalp krizi geçiren yada banyoda fenalaşan
bir kimsenin telefonla yardım istemesi mümkün olamayabilir.  

Ayrıca alarm sistemi kurdurmak, ev sigorta primlerinde de indirim sağlar.

Alarm sistemi, düşük fiyat mertebeleri ve her yerde bulunabilmesi nedeniyle basite alınmakla birlikte tasarım ve
montajı bir mühendislik çalışması gerektirmektedir. Günümüzde internetten, e-mail reklamlarıyla yada kapıdan satış
yoluyla çok sayıda alarm sistemi piyasada bulunmakta ancak sistem garanti süresi içinde sık sık arızalanmakta, kullanım
sırasında çok sık yanlış alarm verebilmekte ve bir süre sonra güvenilmez bir sistem olarak algılanıp kapatılmaktadır.
Bu durumda az yada çok ödenen para çöpe atılmış demektir. Sistemin belki de hayatınız boyunca bir kez rastlayacağınız
o anda gerektiği gibi çalışması için doğru sistem ve firma seçimi çok önemlidir.     


8- SIK SORULAN SORULAR: 

Soru- Ben evdeyken paneli kurarsam, gece kalkınca çalar mı ? 
Cevap- Alarm panellerinin genelde iki farklı çalışma şekli vardır (Evde yada Dışarda). Paneli Evde düğmesine basarak 
kurduğunuzda, ortak kullanılan alanlardaki sensörler devre dışı kalır ve alarmı çalıştırmaz (Örneğin mutfak, hol vb..)
Gece yatarken genelde bu şekilde kurulur ve gece tuvalete yada mutfağa gittiğinizde alarm çalmaz ancak salon camını
açarsanız yada şifre girmeden sokak kapısını açarsanız alarm çalar. 
Evi terk ederken kurma şekli de Dışarda tipinde kurulumdur. Bu durumda evdeki tüm gözler-sensörler devrededir. 
Eve kapıdan girip şifre girilmedikçe, tüm sensörler alarm vermeye hazırdır. Bu iki tip kurulum da tuştakımında basit 
sembollerle gösterilir. 


Soru- Elektrik kesilirse sistem çalışır mı, siren çalar mı ?
Cevap- Düzgün kurulmuş profesyonel bir alarm sisteminde mutlaka bir akü bulunur ve elektrik kesintisinde uzun
süre sistem bu aküden çalışır ve elektrik geldiğinde akü tekrar şarj olur. Dolayısıyla en az 10-12saatlik kesinti bir sorun 
yaratmaz. 


Soru- Birileri dış sireni yerinden sökerse ne olur?
Cevap- Dış sirenin yerinden sökülmesi yada kablosunun kesilmesi durumunda siren çalmaya başlar ve aynı zamanda
binanın içindeki panel de bu durumu algılayarak iç sireni çalıştırır, telefonla acil numaraları aramaya başlar.


Soru- Evimde kırma dökme yapmadan, ortada kablo dolaşmadan alarm sistemi kurdurabilir miyim ?
Cevap- Alarm sistemlerin kablosuz olanları da mevcuttur. Bu sistemlerde tüm gözler kablosuzdur, içlerinde pil yer alır.
Piller en az 1-2 yıl dayanır ve bitmeye yakın kullanıcıya haber verir. Panel de sadece fişe takılır ve telefon hattına bağlanır.
Dolayısıyla evin içinde alarm sistemi ile ilgili kablo bulunmaz, kırma dökme yapılmaz.


Soru- Her ay 30-40 USD ödeme yaparak alarm sistemi kuran firmalar var. Kuruluma da para almıyorlar.
		 Niye kuruluma para vereyim ?
Cevap- Aylık abonelik hizmeti ile çalışan firmalar, alarm sistemini size sadece kiralarlar, sistem size ait değildir ve en çok
5-6 ay içinde sistem firmaya maliyetini çıkartıp firma açısından kara geçer. Sistemin avantajı sürekli alarm merkezi tarafından
izlenmesidir. Bir alarm durumunda alarm merkezi önce sizi arar, alarm nedenini sorar, daha sonra gerekirse polisi arayarak
eve yönlendirir. Ancak evde sirenler çaldığından, zaten hırsız en kısa zamanda evden çıkar ve yakalanması zayıf olasılıktır. 
Eviniz orman içinde yada çok ıssız bir bölgedeyse, siz evdeyken bir saldırı olması gibi durumlarda, bu sistem avantajlıdır.

Panelin parasını ödeyip kurdurduğunuz taktirde ise sisteme bir kez para verirsiniz. Size aittir. Alarm durumunda sistem aynı
şekilde siren çalarak hırsızı caydırır ve telefonla merkeze değil size, kapıcıya yada yakındaki bir tanıdığa haber verir. En çok 
1 yıl sonra da panel kendini diğer sisteme göre amorti eder ve aylık bir ödeme sözkonusu değildir. 

Daha sonra istediğiniz taktirde, kurulu sisteminizi de aylık daha düşük bir bedelle alarm merkezine bağlatmanız her an mümkündür.  


Soru- Bir markette sadece fişe takılıp çalışan, kablo gerekmeyen ucuz bir alarm sistemi buldum. Bunu kullanabilir miyiz?
Cevap- Bu tip sistemler panel, tuştakımı, siren, sensör tümü bir kutuda olan sistemlerdir. Hırsız eve girdiğinde sistemi 4-5 saniye içinde
yerinden sökerek devre dışı bırakabilir. Ancak bir güvenlik firmasından temin edilecek profesyonel bir güvenlik sisteminde panel gizlidir,
içinde akü bulunur, şifre girdiğiniz tuştakımıyla tamamen farklı bir yerdedir. Hırsız tuştakımına zarar verse bile panel sirenleri çalıştırır
ve telefonla ilgilileri aramaya başlar. Hırsızın panelin yerini bulup devre dışı bırakabilmesi için çok zaman harcaması gerekebilir.


9- FİYATLAR ve TİP SİSTEMLER: Sistem fiyatları, uygulanacağı alana, kapı-pencere adedine, kullanılması istenen farklı tip dedektörlere, güvenlik ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte, güvenilebilir, minimum bir sistem yapı ve fiyatı aşağıda verilmiştir.

Alarm sistemi yerleşimi

Kablolu alarm sisteminde öncelikle ''alarm paneli'' olabildiğince gizli bir noktaya monte edilir. Daha sonra bu noktaya aşağıdaki cihazlardan kablo çekilir:

Kapı girişindeki tuştakımı / Bina dışı siren / Salon yada hol hareket dedektörü+iç siren / telefon kutusu / varsa yangın-gaz dedektörü

Kablosuz alarm sisteminde öncelikle panel olabildiğince gizli bir noktada sadece fişe ve telefon prizine bağlanır. Daha sonra dedektörler pilleri takılıp, istenen noktalara bırakılır yada sabitlenir. Herhangi bir kablo çekilmez. Sisteme kolayca yeni dedektör eklenebilir. Sistem telefonla uzaktan kurulup çözülebilir. İstenirse alarm paneli bir kutuya konup başka bir mekana kolayca taşınabilir. Hareket dedektörlerinin bazıları seyyar olarak istenen bir noktada uyarı amacıyla kullanılabilir (Çocuk uyandı, balkona çıktı, yan daireye biri girdi vb..)

KABLOLU SİSTEMLER

Alarm sistemi yerleşimi

MİNİ GÜVENLİK SİSTEMİ - Kablolu :
* Alarmda tuş takımında alarm verir / İç sireni çalıştırır / 2 telefonu sessiz arar
* İstenirse PC ile bağlanılıp alarmlar raporlanabilir
* İstenirse alarmda yada eve girip-çıkarken bir lamba yakılabilir
* İstenirse toplam 5 bölgeye kadar farklı dedektörler eklenebilir
* İstenirse LED yerine LCD Türkçe tuştakımı kullanılabilir
* İstenirse uzaktan kumanda eklenebilir
* Sistem montaja hazır, kabloları üzerine bağlı, programlı olarak kutuda teslim edilip, müşteri tarafından montajı yapılırsa, toplamdan 80 usd düşülür

Panel + LED tuştakımı + hareket dedektörü + iç siren + telefon arayıcı
+ 20m kablo ve temel montaj TOPLAM =350 USD + kdvAlarm sistemi yerleşimi

OPTİMUM GÜVENLİK SİSTEMİ - Kablolu :
Mini Sisteme Ek Olarak:
* Alarmda sabotaj korumalı, akülü, dış sireni de çalıştırır
* Enerji kesintisinden etkilenmez
* Ekstra salon yada bir oda daha korunur
* Dış kapı açık-kapalı durumu izlenir
* Evde yangın durumu izlenir
* Evdeyken de sistem kurulabilir
* İstenirse uzaktan kumanda eklenebilir
Mini Güvenlik Sistemi + Dış siren + Akü +Ekstra hareket dedektörü +
Dış kapı izleme svici + Yangın Dedektörü TOPLAM =575 USD + kdv

(Not: Sitede verilen tüm fiyatlar, bilgi amaçlı minimum fiyatlar olup, uygulama yapılacak yerin durumuna göre adetler ve kullanılan sensör tipleri değişebilir)

KABLOSUZ - RF SİSTEMLER

Alarm sistemi yerleşimi

MİNİ GÜVENLİK SİSTEMİ - Kablosuz :
Mini Kablolu Sistemden farklı olarak:
* Sadece panel fişe ve telefon hattına bağlanır, diğer tüm cihazlar kablosuzdur
* Panelde dahili siren, tuştakımı, bölge göstergesi, saat ve hoperlör bulunur
* Bölgelerde hareket olduğunda kaydettiğiniz seslerle panel sizi uyarır
Örneğin: "Can'ın odasında hareket var!", "Dış kapı açıldı !!"
* Dedektörler pilleri bittiğinde panele uyarı verir
* Sistem uzaktan telefonla kurulup çözülebilir
* Sesli mesaj özelliği vardır, evdekiler birbirine sesli mesaj bırakabilir
* Sistem montaja hazır, programlı olarak kutuda teslim edilip, müşteri tarafından montajı yapılırsa, toplamdan 60 usd düşülür

Panel + hareket dedektörü + dahili siren + ev sesli mesaj merkezi
+ uzaktan kumanda + telefon arayıcı
TOPLAM =790 USD + kdvAlarm sistemi yerleşimi

OPTİMUM GÜVENLİK SİSTEMİ - Kablosuz :
Mini Kablosuz Sisteme ek olarak:
* Yangın dedektörü bulunur
* Kapı izleme svici bulunur
* Ekstra bir adet hareket dedektörü bulunur
* Gece evdeyken de, ev dışında da kurulabilir

Mini Kablosuz Güvenlik Sistemi + Kapı Svici
+ Ekstra hareket dedektörü + Yangın Dedektörü
TOPLAM =1200 USD + kdv

(Not: Sitede verilen tüm fiyatlar, bilgi amaçlı minimum fiyatlar olup, uygulama yapılacak yerin durumuna göre adetler ve kullanılan sensör tipleri değişebilir)
Diğer Sistemler İçin : Kontek Mühendislik / www.kontek-muhendislik.com / 0216-373.28.58 - 0532.337.71.71