KARTLI GEÇİŞ - KAPI KONTROL SİSTEMİ SEÇİM VE UYGULAMA DETAYLARI:

İçindekiler :
1- Giriş 4- Kartlı Geçiş Paneli
2- Sensörler-Okuyucular 5- Sistem Tipleri
3- Çıkış Ekipmanları 6- Montaj
1-GİRİŞ:

Kartlı geçiş-kapı kontrol sistemi belirli bölgelere sadece yetkili kişilerin erişiminin sağlanması, giriş-çıkış hareketlerinin kaydededilmesi ve raporlanmasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. Sistem aşağıdaki kısımlardan oluşur:

Sensörler-okuyucular giriş-çıkış yapan kişilere ait bilgileri toplar, kapıları izler, ortamdaki hareketliliği takip eder, kapı açma talebini algılar ve tüm bu bilgiyi panele iletir

Çıkış Ekipmanları panelden gelen izin ve açma-kapatma emirleri doğrultusunda, kapılardan geçişi sağlar.

Panel, sensör ve okuyuculardan gelen bilgileri değerlendirerek , çıkış ekipmanlarını çalıştırır, hareketleri kaydeder, alarm üretir.

Alarm Sistemi Genel Diyagramı
2-SENSÖRLER-OKUYUCULAR:

Giriş-çıkış yapan kişilere ait bilgileri toplar, kapıları izler, ortamdaki
hareketliliği takip eder, kapı açma talebini algılar.
Kart Okuyucu :Kayıtlı kişilerin proximity kartlarını okuyarak, panele kişiyle ilgili erişim bilgilerini gönderen kapı birimidir.
Üzerinde şifre giriş tuştakımı bulunan yada okuyucu+kontrolör bir arada olup, kapıyı doğrudan kontrol eden tipleri de mevcuttur.

Şifre Okuyucu:Kayıtlı kişilerin şifre girerek kapıyı açabileceği bir kapı birimidir. Herm kart, hem şifre girişli ve bir sisteme bağlı
olmadan kapıyı doğrudan kontrol eden tipleri de mevcuttur.
Biyometrik Okuyucu :Kayıtlı kişilerin parmak izi, retina, el izi gibi kişiye özel biyolojik haritalarını okuyarak, panele kişiyle ilgili
erişim bilgilerini gönderen kapı birimidir. Başkasının yerine okuma yapma olasılığı zayıf olduğundan, yüksek güvenlikli bir
okuyucu tipidir. Bir sisteme bağlı olmadan tek başına çalışan tipleri de bulunur.

Çıkış Butonu : Sistemde kontrol edilecek olan kapıda sadece içeri giren kişinin kaydının tutulup, çıkışta kayıt istenmediği
durumlarda kullanılır. Kişi mekana kart okuyucudan kartını okutarak girer ancak çıkışta sadece butona basarak kapıyı açar

Kart : Kişiye özel olarak verilen, herbiri özel bir ID numarası taşıyan, istenirse resim ve logo basılabilen sistemin kişi
tanıma kartlarıdır.

Hareket Dedektörü - PIR : Sistemde kontrol edilecek olan kapıda sadece içeri giren kişinin kaydının tutulup, çıkışta kayıt
istenmediği durumlarda kullanılır. Kişi mekana kart okuyucudan kartını okutarak girer ancak çıkışta dedektör kişiyi fark
ederek kapıyı otomatik olarak açar.

Kapı Svici: Manyetik kapı anahtarı (Door switch) kapının açık-kapalı durumunu izlemek amacıyla kullanılır. Kapı zorlanarak
açıldığında, uzun süre açık tutulduğunda panele bilgi vererek alarmın çalmasını sağlar.

3- ÇIKIŞ EKİPMANLARI:

Elektrikli Kilit Karşılığı:Ahşap yada aluminyum kapılara uygulanır. Mevcut kilit dilinin girdiği, kasa tarafındaki karşılığa,
elektrikli kilit karşılığı monte edilir. Enerjilendiğinde yuva boşa çıkarak, dilin yuvadan kurtulmasını sağlar. Sistemin
çalışması için, kapının anahtarla tam kilitlenmemiş olması gerekir. Kapı anahtarla da açılabilir

Elektrikli Kilit :Ahşap, aluminyum yada cam kapılara (Uygun aparatla) uygulanır. Mevcut kilit dili yerine,
elektrikli kilit monte edilir. Kasa tarafındaki karşılık sabittir. Enerjilendiğinde dil dışarı çıkar. Kapı anahtarla açılamaz,
sadece sistemden açılabilir. Güvenlik gerekçesiyle acil durumlarda kapının kilitli kalmaması için kilidin fail-safe
seçilmesi önerilir. Bu tip kilitler, enerji kesildiğinde de kapıyı açar.

Manyetik Kapı Tutucu:Ahşap yada cam kapılara uygulanır. Kapının alt yada üst tarafına manyetik kapı tutucu,
karşılığına manyetik bir kütle monte edilir. Kapı tutucu enerjilendiğinde kütleyi çekerek, kapının kapalı kalmasını sağlar.
Kapı anahtarla açılamaz, sadece sistemden açılabilir. Acil durumlarda kapının kilitli kalmaması için kapı yada bina dışında
bir noktada kapı tutucu enerjilerini kesecek bir sigortanın bulundurulması önerilir
Turnike :Yarım boy yada tam boy turnikeler kartlı geçiş sisteminden gelen kontağa göre, kollarını boşa bırakarak
geçişi sağlar. Yangın, deprem vb. acil durumlarda harici bir kontak verilerek, kolların geçişe izin verecek pozisyona
alınması da mümkün olabilir.

Kayar Kapı :Bu tip kapılar genellikle kendi hareket dedektörleri ile çalışır. Kartlı geçiş sisteminden kontrol edilebilmeleri
için kendi panoları içinde kontak girişi bulunur.

Kollu Bariyer:Otopark girişini yada yolu motor tahrikli bir kol yardımıyla kapatan sistemlerdir. Uzaktan kumanda yada
kartlı geçiş sistemi ile açılıp kapatılır.

Road Blocker :Yerden motor yardımıyla çıkan ağır bir kütlenin otopark girişini yada yolu kapatması şeklinde
fonksiyon gösterir. Engeli aşmaya çalışan araç genelde giremez, yada ağır hasar alır. Kollu bariyere göre çok
daha yüksek bir güvenlik ve koruma sağlar. (Banka, elçilik vb.)

4- KARTLI GEÇİŞ PANELİ:

Kartlı geçiş sisteminin beynidir. Tüm kararlar, yetki seviyeleri, izinli kullanıcı listesi, izin süreleri, giriş-çıkış
ve alarm raporları panelde yer alır. Elektrik kesintisine karşı, akü ile yedeklenir. Sensörler ve okuyuculardan
aldığı bilgilere göre, kapıları açar. Paneller birbirlerine RS485 data hattıyla yada ethernet network ile bağlanarak,
merkezi bilgisayarla haberleşir.

5- SİSTEM TİPLERİ:

Kartlı geçiş-kapı kontrol sistemleri, paneller arası data bağlantısı ve panel tiplerine göre farklılıklar gösterir.

Kontrol Panelli Sistem : Kontrol paneli bir kapıyı hem giriş hem çıkış (2 adet kart okuyucu), yada 2 ayrı kapıyı sadece giriş şeklinde (1er kart okuyucu) kontrol eder. Panel akülü, metal bir panoda yer alır. Her 1 yada 2 kapıda bir panel kullanılır.

Kontrol paneli kapıya yakın bir pano odasına konabilir. Okuyucular ise kapının giriş ve çıkışlarına monte edilir.

Okuyuculardan alınan kart bilgilerine göre kapı açma kararları lokal panelde verilir, tüm giriş-çıkış bilgileri, alarmlar, panelde tutulur. PC bağlantısı ile bilgiler ve tüm paneller için ortak veritabanı tek merkezden kontrol edilir.

Paneller birbirlerine RS485 data bağlantısıyla girdi-çıktı şeklinde bağlanır. Bazı panellere ethernet kartı takarak, mevcut ethernet-LAN altyapısı üzerinden haberleşmeleri de sağlanabilir. Bu durumda paneller arasında ayrı bir data kablosu çekmek gerekmez.

Paneller, merkezi bilgisayar bağlantısı kesilse de mevcut veritabanına göre fonksiyonlarına devam ederler.


Panel-Okuyucu Bir Arada Olan Sistemler :

Bu tip sistemlerde ''Akıllı Okuyucu'' lar aynı zamanda paneldir. Ayrıca panel kullanılmaz, okuyucu gibi kapı giriş ve çıkışlarına yerleştirilir.

Bu tip sistemlerde her kapı girişi ve çıkışı için birer adet ''Akıllı Okuyucu'' kullanılır.

Akıllı okuyucuların birbirlerine ve merkezi bilgisayara bağlantısı, bağımsız RS485 hattı ile girdi-çıktı şeklinde (Soldaki resim) yada hem RS485, hem de ethernet-LAN üzerinden (Sağdaki resim) olabilir.

Akıllı okuyucular, merkezi bilgisayar bağlantısı kesilse bile mevcut veritabanına göre fonksiyonlarına devam ederler.


6- MONTAJ :

Kart Okuyucu: Kullanacak kişilerin kart kullanım alışkanlık yada tercihlerine göre, genellikle duvarda bel seviyesine gelecek bir
noktaya monte edilir. Kişi gerektiğinde kartı cebinden çıkartmadan okuyucuya gösterebilir. 
Şifre Okuyucu: Duvarda orta boylu bir kişinin göz hizasının biraz altına monte edilir. 
Biyometrik Okuyucu: Tipine göre bel yada göz seviyesine monte edilir. 
Manyetik Kapı Anahtarı(Door Switch): İzlenecek kapının, üst köşede ilk açılan noktasına, korunan alanın iç tarafına monte edilir.
Cam Kapı Tutucu: Kapının alt yada üstte ilk açılan köşesine monte edilir
Hareket Dedektörleri : Radyatör, güneş vb.. ısı kaynaklarından uzak, yerden 2.40m yükseğe monte edilir.
Diğer Sistemler İçin : Kontek Mühendislik / www.kontek-muhendislik.com / 0216-373.28.58 - 0532.337.71.71